ارز به اولویت کالایی ۲۷ به بعد تعلق نمی‌گیرد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/ارز به اولویت کالایی ۲۷ به بعد تعلق نمی‌گیرد

ارز به اولویت کالایی ۲۷ به بعد تعلق نمی‌گیرد

 بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اولویت‌های تخصیص ارز به واردات کالا را اعلام کرد. این اطلاعیه بر اساس اطلاعات جدید دریافتی از کارشناس مربوطه اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه رویت و تایید گواهی های ثبت آماری مشتریان بانک صادر شده است.

در بند یک این اطلاعیه آمده است: «اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد.»

بر اساس ۲بند دوم اطلاعیه، «اولویت کالایی ۲۳ تا ۲۶ مشمول ارز شاخص بوده و در حال حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود.»

بند سوم اطلاعیه تاکید کرده است: «تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت.»

بند چهارم اطلاعیه درباره شیوه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی اولویت یک گفته است: «درخصوص ثبت سفارشاتی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی می باشند، درصورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی و رویت می باشد که واردکننده نسبت به مراجعه به وزارت‌خانه مربوطه قبلا اقدام کرده باشد و بدین نحو نام واردکننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد.

بر اساس بند پنجم اطلاعیه؛ «بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنین الصاق مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.»

ثبت ديدگاه