اسناد پيروي بانك‌هاي خارجي ازتحريم‌هاي آمريكا را ارايه دهيد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/اسناد پيروي بانك‌هاي خارجي ازتحريم‌هاي آمريكا را ارايه دهيد

اسناد پيروي بانك‌هاي خارجي ازتحريم‌هاي آمريكا را ارايه دهيد

 

پژ‍وهشكده مطالعه فناوري در نامه‌اي به اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي بازرگاني كشور، از آن‌ها خواست با توجه به فرصت ثبت لايحه پاسخ ايران به اعتراض مقدماتي آمريكا، اسناد مربوط به خودداري بانك‌هاي خارجي از ارايه خدمات به شركت‌هاي ايراني در اثر تحريم‌هاي آمريكا را اريه دهند.

در اين نامه كه به امضاي ابراهيم بيگ‌زاده رسيده آمده است: «با عنایت به این‌که فرصت ثبت لایحه پاسخ ایران به اعتراض مقدماتی آمریکا در پرونده فوق الذکر باید تا تاریخ در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت برسد، خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به شرکت ها و نهادهای وابسته و زیرمجموعه دستور فرمایید چنانچه بعد از تاریخ ثبت لایحه ایران در ۲۴/ ۰۵/ ۲۰۱۹ (۰۳/ ۰۳/۱۳۹۸) ب، اسناد و مدارک مربوط را جهت بهره برداری در پرونده پیش گفته در اسرع وقت مستقیما به این مرکز ارسال نمایند.»

به‌رغم اين كه تاريخ نامه گذشته است اما از آنجا كه پرونده شكايت ايران عليه تحريم‌هاي بانكي آمريكا باز  و در دست پيگيري است و در مقاطع مختلف به اسناد شركت‌ها براي ايرائه در دادگاه نياز است ضروري است شركت‌ها مستندات خود را در زمينه خودداري بانك‌ها خارجي در ارايه خدمات كه ناشي از تحريم‌هاي آمريكا بوده، به پ‍وهشكده مطالعات فناوري ارايه دهند.

ثبت ديدگاه