اعلام بخشنامه هاي غير عملياتي و غيرقابل اجرا در دوران تحريم

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/اعلام بخشنامه هاي غير عملياتي و غيرقابل اجرا در دوران تحريم