بازگشت همه بسوی اوست

بازگشت همه بسوی اوست

به استحضار میرساند مجلس ترحیم دکتر سیدمحمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروز شنبه ٢٦ آبان از ساعت ١٤ الی ١٦ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

«روابط عمومی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران»

ثبت ديدگاه