تهیه لیست کالاهای ترخیص و حمل نشده از گمرک جهت ارسال به اداره کل تجهیزات پزشکی

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/تهیه لیست کالاهای ترخیص و حمل نشده از گمرک جهت ارسال به اداره کل تجهیزات پزشکی

تهیه لیست کالاهای ترخیص و حمل نشده از گمرک جهت ارسال به اداره کل تجهیزات پزشکی

قابل توجه کلیه تشکل ها

اعضای محترم تشکلها

موضوع : تهیه لیست کالاهای ترخیص و حمل نشده از گمرک جهت ارسال به اداره کل تجهیزات پزشکی

با سلام

لطفا لیستی از کالاهایی که تخصیص ارز آنها قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق :

  • ثبت برات اسنادی
  • گشایش اعتبار اسنادی
  • حواله ارزی

چه از طرق بانک عامل یا سامانه نیما ، انجام شده ولی هنوز ترخیص یا حمل نشده اند مطابق با جدول اکسل پیوست تهیه فرمایید تا جهت بررسی به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال گردند.

لازم به ذکر است این لیست فقط در مورد کالاهای  است که در گروه 1 مربوط به آخرین اولویت اعلام شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی قرار ندارند.

لیست کالاهای تمامی شرکتها پس از دریافت به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال خواهد شد تا مطابق با بند 3 مصوبه هیات محترم دولت شماره (70220/ت 55633 هـ به تاریخ 29/5/1397) در خصوص امکان عدم پرداخت مابه التفاوت (دلار 28.000 ريال) بررسی گردند:

مطابق با بند 3 مصوبه فوق الذکر:مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوانند از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف گردند

لذا خواهشمند است اطلاعات مورد نیاز طبق فایل اکسل ضمیمه به صورت دقیق تهیه و حداکثر تا تاریخ 06/06/97  به دبیرخانه اتحادیه بازرگانان یا انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایمیل شود.

لیست اکسل جهت اعلام کالاهای ترخیص و حمل نشده از گمرک

ثبت ديدگاه