درخواست بازنگری در مقررات جدید حضور و مذاکره  نمایندگان شرکت‌ها با کارشناسان تجهیزات پزشکی

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/درخواست بازنگری در مقررات جدید حضور و مذاکره  نمایندگان شرکت‌ها با کارشناسان تجهیزات پزشکی

درخواست بازنگری در مقررات جدید حضور و مذاکره  نمایندگان شرکت‌ها با کارشناسان تجهیزات پزشکی

تشکل‌های تجهیزات پزشکی از مدیرکل تجهیزات پزشکی خواستار شدند:
بازنگری در مقررات جدید حضور و مذاکره  نمایندگان شرکت‌ها با کارشناسان تجهیزات پزشکی

تشکل‌های تجهیزات پزشکی در نامه‌ای به حسین صفوی مدیرکل تجهیزات پزشکی  خواستار بازنگری در مقررات جدید حضور نمایندگان شرکت‌ها در اداره‌کل تجهیزات پزشکی برای پیگیری امور کاری شدند.

در این نامه آمده است: «احتراما” ، پیرو مقررات جدید درخصوص حضور و مراجعه نمایندگان شرکت‌ها صرفا” با عنوان مدیرعامل یا مسؤول‌فنی به استحضار می‌رساند در خیلی از شرکت‌ها مدیرعامل همزمان مسؤول‌فنی نیز بوده و زمانی‌که این فرد برای امور تجاری در سفر خارج از کشور باشد امور شرکت در پیگیری و انجام تشریفات اخذ مجوز متوقف می‌گردد و از طرفی تنوع موضوعات محدود به وظایف و مهارت مدیرعامل یا مسؤول‌فنی نبوده و مراجعه مسؤول‌مالی برای توضیحات و ارائه مدارک مالی، نماینده آی‌تی(IT)‌. مدیر بازرگانی با مدیران خدمات پس‌ازفروش بعضا” ضرورت دارد که به آن اداره‌کل مراجعه کنند و گاهی ممکن است با یک مراجعه فوری و توضیح کوتاه از طولانی‌شدن روند امور پیشگیری شود . لذا به‌جهت پیشگیری از وقفه و خسارت جدی به تامین کالا، تحمیل هزینه‌های مالی و خلل در برنامه‌ریزی شرکت‌ها دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود علاوه‌بر حضور مدیرعامل یا مسؤول‌فنی و میز خدمت حضوری امکان حضور یک نماینده مرتبط با موضوعات جهت مذاکره با کارشناسان آن اداره کل فراهم شود.»

این نامه به امضای روسای هیات‌مدیره اتحادیه بازرگان تجهیزات پزشکی، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، انجمن شرکت‌های تجهیزات پزشکی و انجمن شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی رسیده است.

ثبت ديدگاه