دکتر مهدی یوسفی رییس هيات امناء صرفه جويي ارزی در معالجه بيماران شد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/ دکتر مهدی یوسفی رییس هيات امناء صرفه جويي ارزی در معالجه بيماران شد

 دکتر مهدی یوسفی رییس هيات امناء صرفه جويي ارزی در معالجه بيماران شد

دکتر مهدی یوسفی رییس هيات امناء صرفه جويي ارزی در معالجه بيماران شد

دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مهدی یوسفی را به عنوان رییس هيات امناء صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران منصوب کرد. و از وی خواست سازو کار مناسبی برای فعالیت ها هیات امنا در قالب بنگاه های اقتصادی کارآمد بیندیشد.

در حکم صادرشده از دکتر یوسفی «به کارگیری تمامي ظرفيت هاي قانوني هيات امناء در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» خواسته شده است.

«برنامه ريزي لازم براي بهره وري و مديريت بهينه منابع موجود با تامين نيازهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز تابعه»، «برنامه ريزي براي توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي بازرگاني هيات امناء و واحدهاي زير مجموعه با نگاه اقتصاد مقاومتي» و «برنامه ريزي براي ايجاد و بهره مندي از توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان و مراكز تحقيقاتي براي تقويت توليدات داخلي» از دیگر انتظارات سرپرست وزارت بهداشت از رییس هیات امنای ارزی است که حکم صادرشده به آن اشاره دارد.

«برنامه ريزي و پيگيري موثر در جهت تقويت توليد ملزومات و تجهيزات پزشكي با رويكرد انتقال تكنولوژي به كشور» و «ايجاد ساز و كارهاي بازرگاني مناسب براي انجام ماموريت هاي هيات امناء در قالب بنگاه هاي اقتصادي كارآمد» دو مورد پایانی و مهم انتظارت اشاره شده در این حکم است.

ثبت ديدگاه