ضمن تسلیت مصیبت وارده ناشی از سیل در استان های مختلف کشور

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/ضمن تسلیت مصیبت وارده ناشی از سیل در استان های مختلف کشور

ضمن تسلیت مصیبت وارده ناشی از سیل در استان های مختلف کشور

شرکت های محترم فعال در حوزه تجهیزات پزشکی

با سلام و احترام

ضمن تسلیت مصیبت وارده ناشی از سیلدر استان های مختلف کشور، از شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی درخواست می گردد جهت تامین ملزومات پزشکی به هر نحو ممکن ( حقیقی، حقوقی و یا از طریق اتحادیه)، اقدام به کمک به حادثه زدگان نمایند.

                                                     با احترام                            

                                                   روابط عمومی

                                                 اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

ثبت ديدگاه