قابل توجه کلیه شرکتهای محترم عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

//قابل توجه کلیه شرکتهای محترم عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

قابل توجه کلیه شرکتهای محترم عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

ضمن تقدیر و تشکر از آن مدیریت محترم جهت عضویت و حضور موثر در اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، خواهشمند است نسبت به ثبت نام آنلاین در سایت این تشکل به نشانی: www.imtumed.com  و تکمیل اطلاعات آن شرکت محترم اوامر مقتضی صادر فرمایید.

بدیهی است دسترسی به مکاتبات خصوصی این اتحادیه و نظرسنجیهای آنلاین، تنها برای اعضایی که اطلاعات خود را تکمیل نموده اند، مقدور خواهد بود.

ثبت ديدگاه