مشارکت در ساخت تعداد ۳۰ واحد مسکن جهت سیل زدگان

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/مشارکت در ساخت تعداد ۳۰ واحد مسکن جهت سیل زدگان

مشارکت در ساخت تعداد ۳۰ واحد مسکن جهت سیل زدگان

مشارکت در ساخت تعداد 28 واحد مسکن جهت سیل زدگان

ثبت ديدگاه