مشارکت در ساخت تعداد ۳۰ واحد مسکن جهت سیل زدگان

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/مشارکت در ساخت تعداد ۳۰ واحد مسکن جهت سیل زدگان