نجفی عرب دوباره رییس کمیسیون اقتصاد سلامت شد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/نجفی عرب دوباره رییس کمیسیون اقتصاد سلامت شد

نجفی عرب دوباره رییس کمیسیون اقتصاد سلامت شد

نجفی عرب دوباره رییس کمیسیون اقتصاد سلامت شد

 

محمود نجفی‌عرب با رای اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به ریاست این کمیسیون در دوره نهم اتاق تهران انتخاب شد. این دومین دوره‌ای است که کمیسیون اقتصاد سلامت به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی اتاق بازرگانی فعالیت می‌کند.

نجفی عرب ریاست نخستین دوره کمیسیون اقتصاد سلامت را نیز بر عهده داشت.

هم‌چنین در این جلسه ابوالفتح صانعی و هاله حامدی‌فر، به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم برگزیده شدند.

ثبت ديدگاه