پاسخ اتاق ایران در خصوص عضویت افراد در هیئت مدیره بعنوان شرط لازم برای کاندیداتوری انتخابات

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/پاسخ اتاق ایران در خصوص عضویت افراد در هیئت مدیره بعنوان شرط لازم برای کاندیداتوری انتخابات

پاسخ اتاق ایران در خصوص عضویت افراد در هیئت مدیره بعنوان شرط لازم برای کاندیداتوری انتخابات

اعضای محترم اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

 

احتراماً به پیوست

پاسخ اتاق ایران در خصوص عضویت افراد در هیئت مدیره بعنوان شرط لازم برای کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه، تقدیم می­گردد.

با توجه به تغییر اساسنامه نمونه و تاکید اتاق در راستای احترام به آرای شرکتها، ضروری است افرادی که عضو هیئت مدیره شرکت­ها نیستند از اعلام کاندیداتوری خودداری و در غیر اینصورت، متعهد گردند پیش از ابلاغ اساسنامه جدید توسط اتاق ایران، نسبت به رفع ایراد موردنظر و عضویت در هیئت مدیره شرکت­های زیرمجموعه اتحادیه اقدامات لازم را بعمل آورند. 

ثبت ديدگاه