پیگیری مطالبات معوق سال ۹۵ و پیش از آن در کارگروه مطالبات

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/پیگیری مطالبات معوق سال ۹۵ و پیش از آن در کارگروه مطالبات

پیگیری مطالبات معوق سال ۹۵ و پیش از آن در کارگروه مطالبات

08/06/97

 الف/871/1397

قابل توجه کلیه شرکتهای محترم عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

 

موضوع: پیگیری مطالبات معوق سال 95 و پیش از آن در کارگروه مطالبات

 

احتراماً به اطلاع می رساند، نظر به اعلام برخی از اعضای محترم، مبنی بر مطالبات معوق از مراکز درمانی، مربوط به سال 1395 و پیش از آن، در نظر است این موضوع به صورت ویژه در “کارگروه مطالبات” پیگیری شود.

لذا مستدعی است در صورتی که آن شرکت، طلبی از مراکز درمانی در بازه زمانی مذکور (سال 95 و پیش از آن) دارند، در قالب جدول ذیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 30/08/97 به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند.

 

ردیفنام مرکزتاریخ بدهیمبلغ
    

 

ثبت ديدگاه