کاهش ساعت فعالیت

کاهش ساعت فعالیت

نظر به مشکلات پیش آمده ناشی از شیوع کرونا و متعاقبا کاهش ساعات
کاری اتحادیه، به استحضار می رساند در صورت نیاز، شرکت ها می توانند
جهت پیگیری مسایل با اینجانب با شماره ۰۹۱۲۱۳۶۶۷۲۶ یا سرکار خانم
ناطقی با شماره ۰۹۱۲۶۲۰۷۹۷۶ تماس حاصل فرمایند.
ارادتمند

ثبت ديدگاه