۲۲ آبان‌ماه؛ آخرین مهلت تکمیل مدارک سفارشات بدون انتقال ارز سال ۱۳۹۶

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/۲۲ آبان‌ماه؛ آخرین مهلت تکمیل مدارک سفارشات بدون انتقال ارز سال ۱۳۹۶

۲۲ آبان‌ماه؛ آخرین مهلت تکمیل مدارک سفارشات بدون انتقال ارز سال ۱۳۹۶

در اطلاعیه فوری اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام شد:

22 آبان‌ماه؛ آخرین مهلت تکمیل مدارک سفارشات بدون انتقال ارز سال 1396

مهندس رویا شهبازی رئیس اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی گفت: پیرو خبر مورخ 1397/08/01 در اعلام فرآیند تکمیلی ارائه مدارک برای بدون انتقال ارز سال 1396، به اطلاع می رساند که شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست مطابق فرآیند اعلامی در خبر مذکور، اسناد درخواستی را مطابق راهنمای ذیل تا پایان وقت روز سه شنبه 1397/08/22 در سامانه imed بارگذاری کنند.

یادآور می‌شود پس از بررسی اسناد بارگذاری شده، موارد جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

ثبت ديدگاه