خانه ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۲۳:۳۶:۳۳
بارگذاري...

اخبار عمومی

اتحادیه بازرگانان در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار شد: اجرای بخشنامه‌های تخصیص ارز برای پرداخت بدهی‌های واردات بدون انتقال ارز

مزایای عضویت

درباره اتحادیه

همانگونه که در اساسنامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران قید گردیده این تشکل به منظور ساماندهی فعالیتهای بازرگانی تجهیزات پزشکی و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم نمودن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران ، دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید … ادامه