خانه ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۲۳:۳۶:۳۳
بارگذاري...

اخبار عمومی

اخذ غرفه برای همایش همایش ملی تجهیزات پزشکی و گرامیداشت روز خدمات پس از فروش و نگهداشت تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید، ترویج کارآفرینی و جذب ایده های نو -ش۱۰۱۰

مزایای عضویت

اطلاعیه‌ها، اخبار و بخشنامه‌ها: ویژه اعضا

بارگذاری مطالب بیشتر

درباره اتحادیه

همانگونه که در اساسنامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران قید گردیده این تشکل به منظور ساماندهی فعالیتهای بازرگانی تجهیزات پزشکی و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم نمودن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران ، دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید … ادامه