اضافه کردن هزینه انتقال ارز در سقف ۶ درصد به ارزش کالا در پروفرما

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/اضافه کردن هزینه انتقال ارز در سقف ۶ درصد به ارزش کالا در پروفرما