برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث)

/, رویدادها/برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث)

برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث)

روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:

برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث)

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث) از تاریخ 29 خرداد لغایت 1 تیر ماه سال 1397 در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث) از تاریخ 29 خرداد لغایت 1 تیر ماه سال 1397 در محل نمایشگاه‌‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه سلامت شامل «انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی»، «اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی»، «اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی» و «انجمن شرکت‌های مهندسی پزشکی» با مشارکت یکدیگر، بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی (ایران هلث) را از تاریخ 29 خرداد لغایت 1 تیر ماه سال 1397 در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌کنند./ آیمد

ثبت ديدگاه