جناب آقای دکتر یوسفی مصیبت وارده رو خدمت جنابعالی؛ خانواده محترم وسایر عزیزان ان مرحوم تسلیت عرض میکنیم

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/جناب آقای دکتر یوسفی مصیبت وارده رو خدمت جنابعالی؛ خانواده محترم وسایر عزیزان ان مرحوم تسلیت عرض میکنیم

جناب آقای دکتر یوسفی مصیبت وارده رو خدمت جنابعالی؛ خانواده محترم وسایر عزیزان ان مرحوم تسلیت عرض میکنیم

جناب آقای دکتر یوسفی مصیبت وارده رو خدمت جنابعالی؛ خانواده محترم وسایر عزیزان ان مرحوم تسلیت عرض میکنیم روحشان شاد هیت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران.

 

ثبت ديدگاه