مقررات حمل‌ونقل کالا با انگلیس پس از برکزیت اعلام شد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/مقررات حمل‌ونقل کالا با انگلیس پس از برکزیت اعلام شد

مقررات حمل‌ونقل کالا با انگلیس پس از برکزیت اعلام شد

 

پس از آن‌که  قانون برکزیت و جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به اجرا درآمد مقررات جدید حمل‌ونقل کالا با انگستان برای اجرا از سوی همه کشورهایی که به انگستان تانزیت کالا دارند ابلاغ شد.

با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از ۱ ژانویه ۲۰۲۱، قوانین و مقررات جدید امور گمرکی، نحوه کنترل کالا و چگونگی تردد ناوگان حمل‌ونقل‌ بین‌المللی جادهای بین انگلستان با اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای غیراروپایی به اجرا در خواهد آمد.

یکم؛ باتوجه به عضویت انگلیس در کنوانسیون ترانزیت مشترک (Common Transit Convention) این کشورکماکان از سیستم الکترونیکی اتحادیه اروپا موسوم به ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) در قلمرو خود استفاده خواهد کرد و در ارتباط با چگونگی اجرا سیستم تير (TIR)‌ به‌دلیل  عضویت انگلیس در کنوانسیون تير قابل اجرا‌ است. درخصوص قوانین مربوط به حمل‌ونقل کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی، دولت این کشور رویه پلکانی را اعمال خواهد کرد و دفترچه راهنما و دستورالعمل اجرایی مرتبط با قوانین را چاپ و منتشر کرده که از طریق سایت www.gov.uk  در دسترس است.

دوم؛ حمل‌ونقل کالا بین اتحادیه اروپا و انگلیس از طریق ایرلند شمالی از مقررات ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و در حال حاضر این کشور در حوزه گمرکی انگلیس قرار دارد. مقررات‌ حمل‌ونقل برخی از گونه‌های کالا در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا خواهد بود. کنترل‌های گمرکی در مرز بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی انجام نمی‌شود اما در برخی از موارد، رویه‌های گمرکی و کنترلی بین انگلیس و ایرلند شمالی انجام خواهد شد. طبق اعلام اتحادیه اروپا،‌ حمل‌ونقل کالای انگلیسی (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) از اول ژانویه تحت کنترل و بازرسی کامل گمرکی قرار خواهد گرفت اما مراجع انگلیسی، نحوه کنترل کالای ورودی و خروجی از اتحادیه اروپا را تاجولای ۲۰۲۱‌ به‌دلیل  شرایط ویروس کرونا در سه فاز عملیاتی خواهند ساخت.

1- واردات کالا

الف. کمنرل‌های اولیه از 1 ژانویه 2021

 • واردات کالا تحت پوشش کارنه تیر یا سند ترانزیت مشترک تحت رویه ترانزیت انجام‌ می‌شود.
 • اظهارنامه ایمنی و امنیت تا ۱ جولای ۲۰۲۱ برای کالاهای وارداتی به اجرا گذاشته نمی شود.
 • کالاهای وارداتی استاندارد مشمول تاخیر شش ماهه در تنظیم اظهارنامه‌ها‌ می‌شوند.
 • لیست کالاهایی که تحت کنترل کامل قرار‌ می‌گیرند، شامل کالاهای مشمول مالیات غير مستقیم قابل دسترسی از سایت زیر است :

https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-thatare-controlled

 

 • گواهی بهداشت برای حمل دام وحيوانات اهلی زنده مورد نیاز است و کنترل‌های فیزیکی در مقصد انجام‌ می‌پذیرد.
 • پیش اظهاریه و گواهی قرنطینه نباتی برای گروهی از گیاهان که در آدرس زیر به آن اشاره شده مورد نیاز است. کنترل‌های فیزیکی این گونه گیاهان در اداره گمرک مقصد انجام‌ می‌پذیرد.

https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-andplant-products-from-1-january-2021

 

 • واردکنندگان انگلیسی مکلفند به رعایت و همسوسازی با قوانین مرتبط با کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه در واردات گونه‌های خاصی از گونه‌های گیاهی و حیوانی که اطلاعات آن پیش تر در دسترس قرار گرفته است.

ب) الزامات بیشتر از ۱ آوریل ۲۰۲۱‌

. در صورت لزوم اعمال مقررات بیشتر در ارتباط با کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه به اجرا گذاشته خواهد شد. تمامی گیاهان و تولیدات گیاهی نیازمند پیش‌اظهاریه همراه با گواهی بهداشت خواهند بود.

. برخی از این کنترل‌ها در مورد واردات تولیدات حیوانی از جمله آبزیان و ماهیان نیز صورت می‌گیرد.

پ) کنترل کامل از ۱ جولای ۲۰۲۱

 • ارائه اظهاریه ایمنی و امنیت (SSD)
 • اظهاریه کامل گمرکی برای کلیه کالاها
 • افزایش کنترل فیزیکی و محل بازرسی برای تولیدات گیاهی و حیوانی.

۲- صادرات کالا

 • صادرات کالا تحت رویه تیر و یا سند مشترک ترانزیت مشمول رویه‌های ترانزیت‌ می‌شود.
 • تمامی اظهارنامه‌های صادراتی از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ مشمول کنترل کامل گمرکی قرار‌ می‌گیرد.‌
 • به منظور کاهش تراکم در بندر دوور(Dover)، صدور مجوز خروج از کنت (Kent) از تاریخ 1/1/2021 امکان‌پذیر شده، به‌منظور آشنایی با نسخه آزمایشی به سایت زیر ‌ می‌توانند مراجعه کنند:

https://check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk/start

 

 • خدمات‌دهی کاملا به‌صورت دیجیتال و فارغ از هزینه‌‌ است. نیازی به بارگذاری اسناد حمل نیست. اعتبار مجوز کنت فقط 24 است. در صورت ورود به منطقه گمرکی کنت بامجوز منقضی‌شده، شرکت‌های حمل‌ونقل مکلف به اقدام مجدد خواهد بود. رانندگانی که بدون مجوز کنت وارد بندر دوور یا کانال اروپا (Eurotunnel) شوند ضمن جریمه ۳۰۰ پوندی برگشت داده خواهند شد.

برای‌ حمل‌ونقل کالا تحت رویه تیر(TIR) بین انگلستان و اتحادیه اروپا، پیش‌اظهاریه الکترونیکی کالا فقط در قلمرو اتحادیه اروپا در سیستم ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) انجام‌ می‌پذیرد. (شامل پیش‌اظهاریه الکترونیکی تیر ای‌پی‌دی (TIREPD)) ضمن این‌که برای انگلیس تا ۱ جولای ۲۰۲۱ نیازی نخواهد بود.

٣- خدمات حرکت وسائط نقلیه کالا (GVMV)

خدمات حرکت وسائط نقلیه کالا از زمره خدماتی جدید گمرک انگلیس است که جهت تسهیل در امر اظهارنامه انجام‌ می‌شود. این خدمات پلکانی ارائه خواهد شد. در فاز اول که از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ شروع‌ می‌شود، خدمات مذکور برای تشریفات ترانزیتی برای کالاهای وارداتی به انگلیس و عمدتا بین انگلیس و ایرلند شمالی در نظر گرفته شده است. خدمات  مذکور همچنین برای تردد کالا بین اتحادیه اروپا و انگلیس تحت پروانه ترانزیت مشترک نیز امکان پذیر‌‌ است. از ۱ جولای ۲۰۲۱ خدمات حرکت وسائط نقلیه کالا مشمول تمامی اظهارنامه‌های وارداتی و صادراتی به از اتحادیه اروپا‌ می‌شود.

رویه تیر مشمول خدمات حرکت وسائط نقلیه کالا(GVMV) حداقل تا جولای ۲۰۲۱ نخواهد بود، لذا شرکت‌های‌ حمل‌ونقل تحت رویه تیر نیازی به ارائه اظهارنامه ترانزیتی در انگلیس تحت خدمات  مذکور را نخواهد داشت. سازمان ایرو درحال همکاری با گمرک انگلستان جهت یکپارچه‌سازی تیرای‌پی‌دی (TIREPD) با خدمات  مذکور از ۱ جولای ۲۰۲۱‌ است.

4ـ ای‌اُری(EORI)

وارد‌کنندگان و صادرکنندگان به / از انگلیس‌ باید کد ای‌اُری(EORI) صادره آن کشور را دریافت کنند. از ۱ ژانویه ۲۰۲۱، انگلستان کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را به‌عنوان کالاهای کشور سوم قلمداد و کد ای‌اُری(EORI)  صادره انگلیس بری اظهارنامه‌های وارداتی، صادراتی و موقت الزامی‌‌ است. برای دریافت کد ای‌اُری(EORI)  متقاضيان‌ می‌توانند درخواست خود را از طریق سایت «https://www‌.Gov.uk/eori» ارسال کنند. ارسال پیش‌اظهاریه الکترونیکی برای کامیون‌های تحت رویه تیر در فاز اول الزامی نخواهد بود. بدیهی است در فاز دوم که ۱ جولای ۲۰۲۱ آغاز‌ می‌شود، شرکت‌های حمل ونقل تیر‌ باید کد ای‌اُری(EORI) انگلیس را دریافت کرده باشد.

سوم؛ رویه اتحادیه اروپا

۱. مقررات عمومی

اتحادیه اروپا از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ برای کالاهای انگلیسی کنترل کامل را اعمال خواهد کرد و طبق رفتار اتحادیه اروپا در قبال انگلیس همانند کشور ثالث خواهد بود و اظهارنامه گمرکی رویه‌ای که از قبل برای کشورهای غیراروپایی اعمال‌ می‌شود، برای انگلستان نیز منظور خواهد شد. رویه خاصی به‌طور موقت برای ترانزیت بین روزهای اواخر ۲۰۲۰ و روزهای اول سال ۲۰۲۱ اعمال‌ می‌شود. راهنمای این رویه از طریق فایل زیر  در دسترس ‌است:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf

 

۲. رویه‌های مرزی – ورود / خروج از طریق فرانسه (Calais)

مراجع مسئول در فرانسه رویه مرزی هوشمندی را طراحی کرده‌اند که بر پای سه اصل استوار است:

 • تکمیل رویه گمرکی قبل از ورود به مرز با ارائه بارکد اظهارنامه گمرکی به راننده
 • شناسایی گونه حمل و بارکد اظهارنامه کالای حمل‌شده
 • ارسال خودکار اظهارنامه به مرز جهت جلوگیری از توقف کامیون پایگاه ثبت اطلاعات الکترونیکی به‌شکل بسته لجستیک (Logistics Envelope)

ایجاد و شرکت‌های‌ حمل‌ونقل از ۱ ژانویه ۲۰۲۱  باید به سئوالات مندرج در سایت پاسخدهند و بر اساس پاسخ‌های داده‌‌شده سیستم به‌شکل خودکار کامیون‌ها را به درگاه مربوطه هدایت‌ می‌کند. بسته لجستیکی کمک‌ می‌کند تا شرکت‌های کریر بتواند اظهارنامه‌های متعددی را زیر یک بار کد اعلام کنند که این امر باعث تسهیل و سرعت‌دادن به پروسه اظهارنامه خواهد شد. این پایگاه از طریق کامپیوتر و موبایل و به زبان‌های انگلیسی و فرانسه بدون احراز هویت قابل دسترسی است.

شرکت حمل، قبل از ورود‌ باید اظهارنامه (ها) را روی سایت بارگذاری کند. اظهارنامه (ها) اسكن‌شده با شماره پلاک ترانزیت و دیگر اطلاعات‌ باید مطابقت داشته باشد. اطلاعات ارسا‌شده در رویه تیر نیز قابل پایش در سیستم مذکور خواهد بود. دارنده کارنه تیر در بخشی که سوال‌ می‌شود آیا از کارنه تیر / یا آرت. استفاده‌ می‌کنید؟ باید پاسخ دهد بلی تا نیازی به ارائه بارکد نداشته باشد.

 1. رویه‌های مرزی – خروج أورود از طریق هلند

راه‌حل هلندی‌ها در رابطه با مقوله برکزیت، استفاده از پیش‌اظهاریه الکترونیکی اسناد گمرکی در ترمینال‌ها از طریق سامانه‌های بندری اتحادیه اروپا است. این کار در تمامی ترمینال‌های کشتیرانی اجباری است. بدیهی است بدون پیش‌اظهاریه الکترونیکی امکان ورود به بنادر میسر نخواهد بود و حمل‌کننده مکلف است قبل از ورود به ترمینال اطلاعات را بفرستد و تائیدیه لازم را پیشاپیش دربافت کند. به‌منظور بهره‌گیری از خدمات  پروتال، ضروری است ابتدا در سیستم ثبت‌نام شود. (شدیدا توصیه‌ می‌شود قبل از 1/1/2021 این کار صورت پذیرد). اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام در سیستم عبارتند:

 • کارت عضویت اتاق بازرگانی‌ باید حداقل 6ماه اعتبار داشته باشد.
 • امضا نماینده مجاز

. شماره کد EORI (فقط مورد نیاز در اظهارنامه الکترونیکی وارداتی و صادراتی)

. مشخصات کارت اعتباری و بانک: هزینه اظهارنامه صادراتی، آبونمان ماهانه از طریق این کارت صورت می‌پذیرد.

در عمليات تحت رویه تیر که از هلند به سمت انگلستان شروع‌ می‌شود، شماره کارنه تیر به‌جای اظهارنامه صادراتی قرار‌ می‌گیرد.

 • کالای تحت کارنه تیر‌ باید به‌صورت پیش اظهاریه از طریق پورتال مید (MED) ارسال شود.
 • کالای وارده به ترمینال قابل ترخیص نخواهد بود.
 • راننده مکلف است کارنه تیر را به مراجع گمرکی ارائه وهمچنین رویه ترانزیت اتحادیه اروپایی را در سیستم ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) به‌عنوان اداره خروجی مختومه کند.

برای حمل‌ونقل تير “TIR“ که از انگلستان به سمت هلند شروع‌ می‌شود:

 • کالا وارد محوطه انبار موقت‌ می‌شود (ATO)
 • دریافت‌کننده پیامی را از پورتال با ذکر شماره کارنه تیر ارسال‌ می‌کند، توجه شود این پیام مشمول آزادسازی کالا در ترمینال نخواهد بود.‌

. راننده اسناد را به مراجع گمرکی تحویل و مأمور گمرک اطلاعات کالا در سیستم ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) کنترل می‌کند.

‌. سپس کد رهگیری برای آزادسازی محموله و اجازه خروج صادر‌ می‌‌شود.

۴. رویه مرزی خروج أورود از بلژیک در زیبروژ (Zeebrugge)

تمام اطلاعاتی که تمامی طرف‌ها ارائه داده‌اند در پورتال بندر ثبت‌ می‌شود. این اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی خواهد بود. این کار‌ می‌تواند فعلا حضوری یا از طریق ارتباط با سیستم نرم‌افزاری گمرک صورت پذیرد. چنانچه اظهارنامه گمرکی به‌صورت پیش‌اظهاریه از پورتال بندری ارائه نشده باشد، رانندگان مجاز به حرکت به سمت ترمینال زیبروژ نخواهند بود.

سامانه بندری تمامی اطلاعات واردات و صادرات را از طریق بندر  زیبروژ دریافت‌ می‌کند. در بندر آنتورپ (Antwerp) اسناد پیش‌اظهاریه گمرکی از طریق سیستم رایانه‌ای اتحادیه اروپا فرستاده می‌شود. این پیش‌اظهاریه توسط صادرکننده، فورواردر، نماینده گمرکی و شرکت حمل قابل بارگذاری است. در سامانه اتحادیه اروپا اطلاعات مربوط به رویه‌های گمرکی در بندر آنتورپ موجود‌‌ است. در حال حاضر‌ به‌دلیل  مشکلات ناشی از کووید۱۹، عملیات رودررو محدود و یا متوقف شده، ضروری است اطلاعات روز از طریق شرکت‌های خط کشتیرانی دریافت شود.

چهارم؛ تشریفات در انگلیس و اتحادیه اروپا

اصولا، رویه تیر بین انگلیس و اتحادیه اروپا به‌طور نرمال قابل اجراست. (برای انگلیس ضمیمه راهنمای ترانزیت و برای اتحادیه راهنمای ترانزیت قابل اجرا‌ است.) در حال حاضر رویه تیر برای انگلیس و اتحادیه اروپا به ایا از کشورهای ثالث قابل اجراست. با این تفاوت که از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تشریفات ورود/خروج برای انگلیس برای نمونه از دوور(Dover) و برای اتحادیه اروپا برای نمونه از کالاریس (calaris) انجام‌ می‌پذیرد. رویه ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) در انگلیس تغییراتی را خواهد داشت. در صورتی‌که این سیستم در اتحادیه اروپا تغییر نداشته باشد، رویه تیر با اظهارنامه ترانزیت ان‌سی‌تی‌اس همراه خواهد بود اما برای انگلیس ارائه چنین اسنادی به‌طور موازی میسر نخواهد بود، لذا تا ۱ جولای ۲۰۲۱ فقط کارنه تیر کاغذی در انگلیس قابل اجرا خواهد بود.

۱. حرکت کالا از انگلیس به اتحادیه اروپا (از طریق اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث) تحت رویه تیر

 • مبدا از انگلیس: کارنه تیر، اسناد همراه، کامیون و کالا توسط دارنده کارنه تیر و یا توسط نماینده می‌تواند به مأمور گمرک در اداره گمرک مبدا در انگلیس ارائه شود. تمامی گمرکات تیر مجاز در انگلیس را‌ می‌توان از لینک زیر مشاهده کرد:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en

قبل از خروج کامیون تحت کارنه تیر از مبدا، دارنده خلاصه اظهاریه الکترونیکی را از طریق ان‌سی‌تی‌اس (NCTS) برای اداره گمرک ورودی به اتحادیه اروپا ارسال‌ می‌کند.

 • خروج از انگلیس: اداره گمرک خروج در انگلیس ضمن کنترل پلمب سوش ۲ صفحه ۲ کارنه تیر را مهر‌ می‌کند.
 • توجه: در صورتی‌که عملیات تیر در مرز آغاز شود، اداره گمرک مرزی به‌عنوان گمرک مبدا و خروجی در نظر گرفته‌ می‌شود و سوش‌های ۱ و ۲ کارنه تیر را امضا‌ می‌زند.
 • ورود به اتحادیه اروپا: حداقل یک ساعت قبل از ورود کالا تحت رویه تیر به منطقه گمرکی اتحادیه

اروپا، خلاصه اظهاریه الکترونیکی‌ می‌تواند از طریق TIREPD صورت پذیرد)‌ می‌بایست به اولین اداره گمرک اتحادیه اروپا ارسال شود. اداره گمرک با ارزیابی اطلاعات اظهار شده، اقدامات ریسک مدیریتی در چگونگی کنترل کالا را به اجرا‌ می‌گذارد. سیستم گمرکی بطور اتوماسیون اظهارنامه را معتبرسازی و کد رهگیری ترانزیتی (Transit MRN) را صادر‌ می‌کند. تمام دارندگان تیرکه خلاصه اظهارنامه الکترونیکی را فرستاده‌اند باید از کد معتبر که توسط اتحادیه صادر شده (و نه کد ای‌اُری (EORI)  انگلیس به‌عنوان مبدا) برخوردار باشند. بعداز ارائه کامیون، کالا و کارنه تیر و همچنین انجام کنترل‌های لازم در اداره گمرک ورودی در اتحادیه اروپا، عملیات تیر به اجرا در‌ می‌آید و سوش ۱ صفحه ۳ کارنه تیر مهر‌ می‌شود.- شروع عملیات تیر در اتحادیه اروپا.

 • مختومه شدن در اتحادیه اروپا: به محض ارائه کالا، کامیون و کارنه تیر، پلمب کامیون چک‌ می‌شود. بعد از کنترل‌های لازم، مأمور گمرک مقصد خروجی عملیات تیر را مختومه و سوش ۲ صفحه 4 را امضا و کارنه تیر به راننده عودت‌ می‌شود – مختومه شدن عملیات تیر در قلمرو خاک اتحادیه اروپا‌. توجه: در شرایطی که رویه تیر در مرز ورود بسته شود، مراجع گمرکی اداره ورودی در داخل اروپا به‌عنوان اداره گمرک مقصد‌ می‌توانند عمل و سوش‌های ۱ و ۲ کارنه تیر را مهر کند.

۲. حرکت کالا از اتحادیه اروپا (یا از طریق اتحادیه اروپا از کشورهای ثالث) به انگلیس تحت رویه تیر

 • خروج از اتحادیه اروپا: قبل از شروع رویه تیر در قلمرو اتحادیه اروپا، دارنده‌ می‌بایست اظهارنامه ترانزیتی را به‌صورت الکترونیکی برای مثال از طریق تیر ای‌پی‌دی (TIREPD) (مگر قبلا این مرحله توسط فرستنده کالا انجام شده باشد) برای اداره گمرک مبدا/ ورودی در اتحادیه اروپا (دارنده‌ می‌بایست کد ای‌اُری (EORI)

معتبر اتحادیه اروپا را داشته باشد) بفرستد. با ارزیابی اطلاعات دریافتی از طریق پیش اظهاریه الکترونیکی، گمرک اقدامات لازم را جهت مدیریت ریسک به اجرا‌ می‌گذارد. اداره گمرک به‌طور خودکار اظهارنامه را معتبرسازی و کد رهگیری ترانزیت ام‌آران (Transit MRN) را صادر‌ می‌کند. و بعد از ارائه کامیون، کالا وكارنه تیر، اسناد همراه و همچنین کنترل‌های لازمه توسط مأمور گمرکی در مبدا اتحادیه اروپا انجام  می‌گیرد و سوش 1 کارنه تیر مهر‌ می‌شود- شروع عملیات تیر در قلمرو اتحادیه اروپا.

خروج از اتحادیه اروپا: به محض ارائه کامیون، کالا، کارنه تیر و اسناد همراه به مأمور گمرکی پلمب را چک‌ می‌کند، از کد رهگیری ام‌آر‌ان(MRN) برای کنترل سایر اطلاعات استفاده‌ می‌کند. بعد از کنترل‌های لازم این گمرک مربوطه با امضای سوش ۲ کارنه تیر آن را مختومه‌ می‌سازد – مختومه شدن عملیات تیر در قلمرو اتحادیه اروپا.

 • ورود به انگلیس: کارنه تیر، اسناد همراه، کامیون و کالا توسط دارنده کارنه تیر یا نماینده وی به مأمور گمرکی در اداره گمرک ورودی به انگلیس ارائه‌ می‌شود. مأمور گمرکی پس از این‌که مطمئن‌ می‌شود تمامی کنترل‌ها انجام گرفته، سوش ۱ کارنه تیر را مهر و کامیون راه اندازی‌ می‌کند – شروع عملیات در قلمرو خاک انگلیس.
 • مختومه‌شدن در انگلیس: اداره گمرک مقصد در انگلستان بعد از کنترل‌های لازم (شامل کنترل پلمب) سوش ۲ کارنه تیر را مهر‌ می‌کند – مختومه‌شدن عملیات در قلمرو خاک انگلیس
 • توجه: در شرایطی که عملیات تیر در مرز بسته شود، اداره گمرک ورودی در انگلیس‌ می‌تواند به‌عنوان اداره گمرک مقصد عمل کند و سوش‌های ۱ و ۲ کارنه تیر را مهرکند.
 • اتاق_ایران_مقررات_جدید_حمل_و_نقل_کالا_به_انگلستان

 

ثبت ديدگاه