مهلت اعلام داوطلبی برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تا پایان روز ۳۰/۱۱/۹۸ تمدید گردید.

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/مهلت اعلام داوطلبی برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تا پایان روز ۳۰/۱۱/۹۸ تمدید گردید.

مهلت اعلام داوطلبی برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تا پایان روز ۳۰/۱۱/۹۸ تمدید گردید.

🗓مهلت اعلام داوطلبی برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تا پایان روز 30/11/98 تمدید گردید. خواهشمند است متقاضیان، درخواست کتبی خود را از طرق ذیل به این اتحادیه ارسال نمایند: 

ثبت ديدگاه