موضوع سمینار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین مروری بر قانون مربوطه

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/موضوع سمینار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین مروری بر قانون مربوطه

موضوع سمینار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین مروری بر قانون مربوطه

معرفی کلی از موضوع سمینار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین مروری بر قانون مربوطه
۱۴۰۲/۴/۸ ۱۵:۰۷:۲۰ دوشنبه ۰۲/۰۲/۲۶|اتحادیه, اخبار روز, تازه ترین اخبار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه