نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی ۲۱ تا ۲۴ مرداد ۱۲ تا ۱۵ اگوست، ۲۰۱۸

/, رویدادها/نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی ۲۱ تا ۲۴ مرداد ۱۲ تا ۱۵ اگوست، ۲۰۱۸

نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی ۲۱ تا ۲۴ مرداد ۱۲ تا ۱۵ اگوست، ۲۰۱۸

نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی

21 تا 24 مرداد

12 تا 15 اگوست، 2018

نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی آمریکا12 تا 15 اگوست، 2018 (21 تا 24 مردادماه) به مدت چهار روز در شیکاگو برگزار می‌شود. این نمایشگاه محلی برای نمایش آخرین محصولات، فناوری و خدمات بهداشتی و درمانی است. این نمایشگاه هر ساله حدود 200 فروشنده و بیش از 1000 شرکت‌کننده را گردهم می‌آورد تا محصولات خود را به نمایش بگذارند.

ثبت ديدگاه