پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ۳تا ۶ شهریور

/, رویدادها/پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ۳تا ۶ شهریور

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ۳تا ۶ شهریور

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران

۳تا ۶ شهریور

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران از سوم تا ششم شهریورماه امسال از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن بیوشیمی ایران در مرکز همایش‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.

بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی، علوم آزمایشگاهی و مدیریت آزمایشگاه، علوم دارویی، سرطان و اتوفاژی، محصولات طبیعی، ریز مغذی‌ها و علوم طبیعی و پروتئومیکس از محورهای برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران است. در این کنگره متخصصانی از کشورهای کانادا، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان در کنار متخصصان داخلی حضور پیدا می‌کنند.

ثبت ديدگاه