گزارش عملکرد اتحادیه منتشر شد

/, اخبار روز, اسلایدر, تازه ترین اخبار/گزارش عملکرد اتحادیه منتشر شد

گزارش عملکرد اتحادیه منتشر شد

” کارنامه” گزارش عملکرد اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران منتشر شد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، گزارش عملکرد اتحادیه در چند محور مقالات رئیس و دبیر اتحادیه،  معرفی اعضاء هیات مدیره، گزارش وضعیت رشد عضویت در اتحادیه، مکاتبات ، فعالیت های رسانه ای و تشکلی انجمن و همچنین ترازنامه اتحادیه منتشر شد.

گزارش عملکرد اتحادیه را در اینجا ببینید.

ثبت ديدگاه