رویدادها

/رویدادها
۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

بیستمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق ۲۰ تا ۲۳ شهریور

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۹:۰۰:۱۹ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

بیستمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق 20 تا 23 [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی ۲۱ تا ۲۴ مرداد ۱۲ تا ۱۵ اگوست، ۲۰۱۸

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۵۸:۳۰ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه انجمن مدیریت منابع و مواد بیمارستانی 21 تا 24 [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی سئول، کره جنوبی K-HOSPITAL 2018 17 تا ۱۹ مرداد

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۵۳:۴۷ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی سئول، کره جنوبی K-HOSPITAL 2018 17 تا [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه مدی فارم ویتنام Medi-Pharm 11 تا ۱۳ مرداد

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۴۹:۳۶ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه مدی فارم ویتنام Medi-Pharm 11 تا 13 مرداد نمایشگاه [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکال هند Medical 2018 30 شهریور تا ۱ مهر

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۴۷:۰۱ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکال هند Medicall 2018 30 شهریور تا [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه جهانی لبتک هند Labtek World 2018 14 تا ۱۶ تیرماه

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۴۳:۰۰ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه جهانی لبتک هند Labtek World 2018 14 تا 16 [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه فیمه آمریکا ۲۰۱۸ Fime 26 تا ۲۸ تیرماه

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۴۱:۰۶ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه فیمه آمریکا 2018 Fime 26 تا 28 تیرماه نمایشگاه [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی و بهداشت و درمان، داکار، سنگال Sisdad Expo 2018 27 تا ۳۰ تیر

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۷:۳۰:۰۱ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی و بهداشت و درمان، داکار، سنگال [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

نوزدهمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولید مثل ۷ تا ۹ شهریور

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۳۷:۵۸ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

نوزدهمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل ۷ تا ۹ شهریور نوزدهمین [...]

۲۳ ۰۳, ۱۳۹۷

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ۳تا ۶ شهریور

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۸:۳۴:۵۴ چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳|اخبار روز, رویدادها|بدون ديدگاه

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و [...]