افزایش قیمت کمتر از ۱۰درصد-ش۹۳

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/افزایش قیمت کمتر از ۱۰درصد-ش۹۳

افزایش قیمت کمتر از ۱۰درصد-ش۹۳

شرکت های محترم فعال در حوزه تجهیزات پزشکی

01/03/98
 الف/93/1398 رکت های محترم فعال در حوزه تجهیزات پزشکی

با سلام

احتراماً نظر به افزایش اخیر قیمت کالا، تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی، خواهشمند است شرکت­هایی که کالایشان کمتر از 10% افزایش قیمت داشته است، نام کالا را همراه با میزان و نوع ارز دریافتی و همچنین، مقصد و هزینه­های انتقال ارز مذکور، سریعاً به این اتحادیه ارسال نمایند تا از طریق کارشناسان مربوطه از اداره کل ، پیگیریهای لازم بعمل آید.

 

                                                      با احترام                                                                           

                                                   اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

 

ثبت ديدگاه