شرایط رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اعلام شد

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/شرایط رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اعلام شد

شرایط رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اعلام شد

 

مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌ها در نامه‌ای به تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی، بخشنامه شرایط رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «به استحضار‌ می‌رساند طبق مصوبه کار گروه پایش رفتار تجاری مورخ 9/9/۱۳۹9و در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ 12/8/۱۳۹9معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مقرر شده تا سازمان‌های صمت استانی نسبت به رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، اقدام نمایند. هدف این مصوبه این است که صادرکنندگان مذکور بتوانند از فرصت ۴ ماهه ایجادشده برای رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود از روش‌های مشروح در ابلاغیه فوق‌الذکر بهره برند. لذا بدینوسیله مصوبه جلسه شماره ۱۱ و ۱۲ کارگروه پایش رفتار تجاری و همچنین ابلاغیه و روش‌های اجرایی ابلاغیه مذکور جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به پیوست ایفاد می‌شود.»

مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری

این جلسه بر اساس دعوتنامه شماره29056/100/99‌ مورخ 25/8/99‌ و 301070/100/99 مورخ 4/9/99 در دفتر ریاست‌کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه، موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

1ـ کارت بازرگانی کلیه واحدهای تولیدی جهت رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات با روش‌های مذکور در مصوبه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ 12/8/99 معاون محترم اقتصادی رییس‌جمهور، متضمن تصمیمات یک‌صدوهفتادوهشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 6/8/99 تا اطلاع ثانوی به‌واسطه تعهدات ارزی مذکور، تعليق نمی‌گردد.

2ـ دارندگان که کارت بازرگانی که کارت‌ها به‌دلیل تعهدات ارزی حاصل از صادرات تعلیق گردیده است (غیر تولیدی کم‌تر از ۳۰ درصد رفع تعهد) جهت رفع تعهدات مذکور مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه فوق الذکر به ششرط ارایه تعهدنامه محضری برای رفع تعهد ارزی صادرات از حالت تعلیق حارج‌ می‌گردد. لازم به ذکر است این دسته از اشخاص ( حقیقی و حقوقي) با رفع تعهدات ارزی به میزان حداقل ۳۰ درصد، مجاز به صادرات نمی‌باشند.

تبصره 1:‌ صادر کنندگان فوق، چنانچه ظرف مدت 4۲ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود ( حدود ۳۰ درصد ) اقدام نمایند مجددا کارت بازرگانی ‌آن‌ها تعليق با ابطال خواهد شد و برابر قانون و مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره ۲: فهرست صادر کنندگان متقاضی بند ۲. از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به اتاق با بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، منعکس می‌شود تا از صدور گواهی مبدا و انجام تشربفات گمرکی جهت صادرات تا زمان رفع تعهد ارزی .مانعت نمایند.

مصوبات_کارگروه_تعلیق_کارت_بازرگانی

 

ثبت ديدگاه