صدور مجوز واردات دستکش جراحی در صورت ناتوانی تولیدکنندگان در تامین نیاز کشور

//صدور مجوز واردات دستکش جراحی در صورت ناتوانی تولیدکنندگان در تامین نیاز کشور

صدور مجوز واردات دستکش جراحی در صورت ناتوانی تولیدکنندگان در تامین نیاز کشور

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:

صدور مجوز واردات دستکش جراحی در صورت ناتوانی تولیدکنندگان در تامین نیاز کشور

رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: چنانچه نیاز مراکز درمانی از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین نشود، ناگزیریم مجوز واردات به طور موازی برای پایداری خدمات سلامت صادر کنیم.

پیرو شکایات مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تامین‌نشدن نیاز مراکز درمانی توسط تولیدکنندگان داخلی دستکش معاینه و جراحی، صبح امروز جلسه ای با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و البرز و دو شرکت تولیدکننده دستکش معاینه و جراحی حریر ایران و ارس برگزار شد.

در این جلسه مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ماموریت وزارت بهداشت در ارائه خدمات سلامت به عموم مردم در هر شرایطی و با عنایت به اینکه این وظیفه خطیر علیرغم کمبود منابع تعطیل بردار نیست، در صورت تامین‌نشدن نیاز مراکز درمانی به دستکش معاینه و جراحی توسط تولیدکنندگان داخلی، اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای پایدار ماندن خدمات سلامت، ناگزیر مجوز واردات دستکش را به طور موازی صادر خواهد کرد.

مسائلی افزود: امید آن است ظرف روزهای آینده مشکل توسط تولیدکنندگان داخلی مرتفع شود. / روابط عمومی اداره‌کل تجهیزات پزشکی

ثبت ديدگاه