ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان مبنای محاسبه عوارض گمرکی ابلاغ شد

//ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان مبنای محاسبه عوارض گمرکی ابلاغ شد

ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان مبنای محاسبه عوارض گمرکی ابلاغ شد

اخیرا تصویب‌نامه هیات دولت، درباره مجاز بودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (  تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400  ) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تجهیزات پزشکی ایران، گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357  ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.

بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال  جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب  نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.

در مصوبه اخیر هیات دولت آمده است:

“گمرك ج.ا مجاز است تا زمان تصويب سود بازرگاني و حقوق ورودي مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبناي قانون بودجه سال ١٤٠٠ نسبت به اخذ حقوق ورودي ، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي بر اساس مأخذ مندرج در جدول پيوست ايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه ٥٨٤٩٠/١٥٦٧٠٤ موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبناي محاسبات نرخ ارز رسمي معادل ٤٢٠٠٠ ريال اقدام كند.”

۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱۲:۱۴:۳۵ چهارشنبه ۰۰/۰۱/۲۵|تازه ترین اخبار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه